Вторник, Октомври 15, 2019
  • Къртене.
  • Почистване и извозване на отпадъци.
  • Почистване на строителни отпадъци, обезпрашаване с индустриална прахосмукачка, извозване на строителните отпадъци с контейнери.