Събота, Октомври 23, 2021

Строително монтажните работи се извършват под строг контрол на качеството и предварително установените изисквания от страна на инвеститора.