Четвъртък, Юли 25, 2024

"Интера Трейд" ЕООДе регистрирана в СГС през 2010г. Фирмата е създадена с тенденция за плавно и разумно увеличаване броя на работещи в нея монтажници, обучени в специализираните центрове за сухо строителство. Целенасоченият подбор на професионалисти е основно средство за разширяване на ресурса.
Специализацията на фирмата е предприемачество в довършителното-сухо строителство.
За постигане на целите си фирмата разчита на собствен ръководен персонал, основно ядро от монтажници , надеждни партньори под изпълнители и консултанти.

Числеността на човешкия ресурс ангажиран във фирмата е:

  • Ръководно-административен: 2ма
  • Технически: 3ма
  • Монтажници: 20


По значимото техническо оборудване и логистични средства:

  • Лекотоварни камиони - 2бр.
  • Количкови скелета.
  • Складова база в гр.София.
  • Пълно обезпечаване на монтажа с инструменти и техника нужна за дадения вид монтаж.


Фирмата има много постоянни клиенти и партньори за които извършва разнообразни видове строително монтажни работи в сухото строителство. Също така извършва и дейности с благотворителен характер към фондации.


"Интера Трейд" ЕООДksb е член на Камарата на строителите в България (КСБ)  - юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите (ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Членове на КСБ са 1689 юридически лица, 16 учебни заведения и 7 сдружения с нестопанска цел. Членуването в Камарата се осъществява чрез 27 областни представителства в страната.

Основните цели на Камарата са:

    идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
    подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
    защита на интересите на потребителите на строителни услуги;
    издигане на авторитета и повишаване на  квалификацията на членовете си.